<

Data të provimeve

Të dashur Studentë,

Ju lutemi të konsultoheni me datat e provimeve për sezonin e vjeshtës duke aksesuar menu-në  Informacion -> Datat e Provimeve, nën Fakultetin përkatës.

Ju urojmë suksese!