<

Rezultatet e Konkurseve, Raundi i II-të, në UART

Më poshtë ju lutemi të gjeni rezultatet e konkurseve të pranimit për Raundin e II-të për ciklin e parë të studimeve me kohë të plotë “BACHELOR” në Universitetin e Arteve, për vitin akademik 2017-2018.