<

Njoftim

Bazuar në ligjin nr. 80/2015, datë 22.07.2015 ‘‘Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë’’; duke marrë në konsideratë ditët kalendarike të festave të Pavarësisë dhe mundësimin e lehtësimit të procesit mësimor për studentët e rretheve që studiojnë pranë Universitetit të Arteve, Rektori i Universitetit të Arteve vendosi:

Për stafin akademik dhe administrativ të Universitetit të Arteve, data 27.11.2017 të bëhet ditë pushimi dhe të zëvendësohet si ditë mësimdhënie dhe pune në datën 02.12.2017.

 

Për më shumë informacion:

Urdhër nr. 96 dt. 20/11/2017 i Rektorit të UART  (pdf)