<

Njoftim, Dekanati i FM

LAJMËRIM:

Nga data 26.02.2018 deri më datë 05.03.2018, Orkestra e Masterit do të zhvillojë mësimin e semestrit të dytë nga ora 09.30 – 14.30, në Sallën “Çesk Zadeja”. Siguroni pjesëmarrjen pasi mosparaqitja shoqërohet me mungesa.

Fakulteti i Muzikës
DEKANATI