<

MasterClass-e në UART

Në kuadër të bashkëpunimeve të deritanishme ndërmjet Ambasadës së SH.B.A. dhe Universitetit të Arteve në implementimin e programeve dhe projekteve të përbashkëta kulturore të organizuara ndër vite, në Fakultetin e Artit Skenik zhvillohet:

MASTER CLASS, GRUPI AMERIKAN I "HIP-HOP FLY" DHE PROGRAMI I STUDIMIT KOREOGRAFI NË BACHELOR, PRANË FAKULTETIT TË ARTIT SKENIK.

AKTIVITETI ZHVILLOHET MË DATË 15.03.2018, ORA 09.30 - 11.00, NË SALLËN E UNIVERSITETIT TË ARTEVE.