<

Transferim studimesh, Cikli i Parë

Publikohen listat përfundimtare me renditjen e kandidatëve për transferim studimi në Ciklin e Parë të studimeve me kohë të plotë BACHELOR në Universitetin e Arteve, për vitin akademik 2018-2019.
 

Fakulteti i Muzikës

Fakulteti i Artit Skenik

Fakulteti i Arteve të Bukura