<

Përjashtimi nga pagesa e tarifës së shkollimit

Lidhur me procedurën e përjashtimit nga pagesa e tarifës së shkollimit për studentët që ndjekin studimet në ciklin parë Bachelor me kohë të plotë, për vitin akademik 2018 – 2019, ju lutemi të shkarkoni formularin e aplikimit më poshtë dhe ta dorëzoni të plotësuar pranë zyrës së Protokollit në Rektorat.

Formulari i aplikimit “PRAKTIKË PËR PËRJASHTIM NGA PAGESA E TARIFËS SË SHKOLLIMIT “BACHELOR” - ME KOHË TË PLOTË” 

Urdhëri i Rektorit Nr. 51 Dt. 03/12/2018  (pdf)

Dokumentacioni i përgatitur sipas formularit përkatës të dorëzohet nga vetë studenti pranë Zyrës së Protokoll në Rektoratin e Universitetit të Arteve deri më date 21 Dhjetor 2018.