<

Shtyrje e procesit mësimor, semestri i parë

NJOFTIM:

Në vijim të diskutimeve të kryera në mbledhjen e fundit të Senatit Akademik si dhe propozimeve të Dekanëve të Fakulteteve në UART lidhur me bojkotin e procesit mësimor nga studentët e UART, është vendosur për shtyrje të procesit mësimor për periudhën kohore (dy) javë në semestrin e parë. 

Materiali i bashkëngjitur