<

NJOFTIM

Në vijim gjeni formularin e aplikimit për përfitimin e bursës së studimit, për ciklin e parë BACHELOR, për vitin akademik 2018-2019:

Për më shumë informacion ju ftojmë të konsultoheni me Urdhërin e Rektorit nr. 20 dt. 04/02/2019 - Për një ndryshim në Urdhërin e Rektorit nr. 50, datë 03.12.2018 mbi përcaktimin e kritereve për përfitimin e bursave nga fondi i mbështetjes studentore, për studentët e shkëlqyer, studentët që studiojnë në programe studimi në fushat prioritare dhe studentët në nevojë, në Universitetin e Arteve (i ndryshuar)

 

Në vijim gjeni formularët e aplikimit për përjashtimin / reduktimin nga pagesa e tarifës së shkollimit, për ciklin e parë dhe të dytë të studimeve, për vitin akademik 2018-2019:

Për më shumë informacion ju ftojmë të konsultoheni me Urdhërin e Rektorit nr. 5 dt. 31/01/2019 - Mbi një ndryshim në Urdhërin e Rektorit nr. 51 dt. 03.12.2018 për ngritjen e grupit të punës për pranimin e aplikimeve të studentëve, të cilët përjashtohen/ reduktohen nga tarifa vjetore e shkollimit, për vitin akademik 2018-2019, në UART (I NDRYSHUAR)