<

Zgjedhjet 2019 në UART

NJOFTIM I RËNDËSISHËM: Universiteti i Arteve njofton se ditën e nesërme datë 20 Shkurt 2019 do të zhvillohen “Zgjedhjet për dy anëtarë studentë të Senatit Akademik” si dhe “Zgjedhjet për tre anëtare nga rradhët e përfaqësuesve të MASR për pozicion në Bordin e Administrimit” të cilët do të perzgjidhen nga studentët e Universitetit të Arteve.

Zgjedhjet do të zhvillohen duke filluar nga ora 08:00 deri në 16:00, në ambjentet respektive të Fakultetit të Muzikës, Fakultetit të Artit Skenik dhe Fakultetit të Arteve të Bukura.

Për çdo informacion të mëtejshëm drejtojuni sekretarive mësimore të çdo fakulteti.

Faleminderit!