<

Platforma e Bibliotekës Online

Në kuadër të Paktit me Universitetin, është aktivizuar "Platfoma e Bibliotekës Universitare Online" - EBSCO, si nisëm e Qeverisë së Republikës së Shqipërisë në bashkëpunim me Rrjetin Akademik Shqiptar (RASH).

Platforma mund të aksesohet nga personeli akademik dhe studentët e Universitetit të Arteve, në mënyrë individuale, duke vizituar adresën ulibrary.rash.al

Manuali i përdorimit  (pdf)

 

Në vijim video ilustruese e shërbimit, mundësuar nga RASH: