<

Thirrje për aplikime për personel akademik

Të nderuar,

AKKSHI ju bën me dije se Universiteti i Torinos/ Itali, ka publikuar Thirrjen “Call for the academic year 2019/2020” e cila ofron 97 poste të lira për personel akademik të kategorisë “Profesor” të interesuar në mësimdhënie, dedikuar kurseve zyrtare të nivelin Bachelor dhe Master.

Kohëzgjatja e kurseve varion nga 1 deri në 3 muaj. 

Afati i fundit i aplikimit është data 20 maj 2019, ora 11.00.

Në lidhjen në vazhdim gjeni detajet e Thirrjes dhe formularin e aplikimit: https://en.unito.it/call-visiting-professors.

Për informacione të mëtejshme ju lutemi të kontaktoni visitingprofessor@unito.it.