<

Ura me Tri Harqe 2019

Nga data 10-11 Qershor 2019, në Universitetin e Arteve do të zhvillohet aktiviteti "Ura me Tri Harqe".

Ky aktivitet është një manifestim i madh kulturor artistik që zhvillohet me pjesëmarrjen e studentëve nga Universiteti i Arteve të Tiranës, Fakultetit të Arteve të Prishtinës dhe Fakultetit të Arteve të Tetovës.

Në poster gjeni kalendarin e detajuar të aktivitetit.