<

Data të provimeve

Të dashur Studentë,

Ju lutemi të konsultoheni me datat e provimeve për sezonin e vjeshtës duke aksesuar menu-në Informacion -> Provimet, nën Fakultetin përkatës.

Ju urojmë suksese!