<

Rezultatet, konkurset e pranimit 2019 në UART

Në zbatim të procedurave të Udhëzimit nr. 10 dt. 15/05/2019 të MASR, si dhe të Urdhërit të Përbashkët nr. 1 dt. 07/06/2019,

Njoftohen konkurrentët nga Trojet, me statusin e personit me aftësi të kufizuar, me statusin e jetimit, si dhe të komunitetit rom dhe egjiptian, pjesëmarrës  në konkurset e pranimit 2019 në Universitetin e Arteve, se janë afishuar në mjediset e Universitetit listat sipas rendit zbritës të pikëve të fituara.