<

NJOFTIM

Përshëndetje Studentë,

Në vijim gjeni formularin e aplikimit për përfitimin e bursës së studimit, për ciklin e parë BACHELOR, për vitin akademik 2019-2020:

Për më shumë informacion ju ftojmë të konsultoheni me Urdhërin e Rektorit nr. 77 dt. 07/11/2019 - mbi "Përcaktimin e kritereve për përfitimin e bursave nga fondi i mbështetjes studentore, për studentët e shkëlqyer, studentët që studiojnë në programe studimi në fushat prioritare dhe studentët në nevojë, në Universitetin e Arteve"

--

Në vijim gjeni formularët e aplikimit për përjashtimin / reduktimin nga pagesa e tarifës së shkollimit, për ciklin e parë dhe të dytë të studimeve, për vitin akademik 2019-2020:

Për më shumë informacion ju ftojmë të konsultoheni me Urdhërin e Rektorit nr. 76 dt. 07/11/2019 - mbi "Fillimin e pranimeve të aplikimeve, nga ana e Fakulteteve të UART, për studentët të cilët përfitojnë përjashtim ose reduktim nga tarifa vjetore e shkollimit, për vitin akademik 2019-2020, në Universitetin e Arteve"