<

NJOFTIM

Të dashur Studentë,

Në datën 02.03.2020, ora 9.00 në, Sallën e Koncerteve të Universitetit të Arteve nis mësimi për provat e orkestrës simfonike. Mësimi do të zhvillohet nga data 02 Mars 2020 deri më 10 Mars 2020. Kohëzgjatja do të jetë nga ora 9.00 deri në orën 14.00.

Në datë 10 Mars 2020 mësimi përfundon, me realizimin e koncertit.

KUJDES: Çdo mungesë në oraret e grupuara do të pasqyrohet në regjistër.