<

Ndërprerje e procesit mësimor

Bashkëngjitur gjeni Urdhërin nr. 26 dt. 09/03/2020 të Rektorit për ndërprerjen e procesit mësimor dhe të aktiviteteve artistike në Universitetin e Arteve për parandalimin e përhapjes së COVID-19, deri më datë 23 Mars.

Në vijim urdhërat e MASR dhe MSH: