<

Njoftim

Në zbatim të Marrëveshjes ndërmjet Ministrisë së Arsimit, Sportit dhe Rinisë të Republikës së Shqipërisë dhe Qendrës Kombëtare të Kërkimeve të Republikës së Italisë për bashkëpunimin në fushën e shkencës, nënshkruar më 19.05.2017, Ministria e Arsimit Sportit dhe Rinisë, në bashkëpunim me Agjencinë Kombëtare për Kërkim
Shkencor dhe Inovacion (AKKSHI), çel raundin e dytë të thirrjeve për aplikime bilaterale kërkimore, tekniko- shkencore, mes Shqipërisë dhe Italisë.

Kërkues nga të gjitha fushat e kërkimit dhe në të gjitha fazat e karrierës, të asociuar me një institucion kërkimor janë të ftuar të paraqesin projekt-propozimet e përbashkëta.

Afati: 20.04.2020 - 16.06.2020

Per me teper informacion, dokumentacioni këtu në vijim:

Thirrje e hapur për projekt-propozime 2021-2022  (pdf)

Formati - PROJEKT PROPOZIMI  (pdf)

Formati - PROJECT PROPOSAL  (pdf)