<

Informacion

Informacion i detajuar mbi zbatimin nga Universiteti i Arteve të masave për mbylljen e vitit akademik 2019-2020, për shkak të gjendjes së fatkeqësisë natyrore të shkaktuar nga pandemia e COVID-19.

Materiali i bashkëngjitur  (pdf)