<

Njoftim i rëndësishëm

Të dashur Studentë,

Në vijim gjeni informacionin e nevojshëm lidhur me kthimin në auditorë për mbylljen e vitit akademik 2019-2020 në Universitetin e Arteve:


REKTORATI

 

FAKULTETI I MUZIKËS

 

FAKULTETI I ARTIT SKENIK

 

FAKULTETI I ARTEVE TË BUKURA