<

Zgjedhje 2020 - Rezultate paraprake

ZGJEDHJET 2020 NË UART - Shpallje e rezultateve paraprake:

Për pozicionin e Rektorit, Prof. Kastriot Çaushi është fitues me 90% të votave.

Janë konfimuar deri më tani Dekanët fitues si më poshtë:

• Për Fakultetin e Muzikës, Prof. Dr. Isak Shehu;
• Për Fakultetin e Artit Skenik, Prof. Petrit Malaj
• Për Fakultetin e Arteve të Bukura, Prof. Artan Peqini