<

Zgjedhjet 2020 në UART

Në vijim gjeni rezultatet e zgjedhjeve për Autoritetet dhe Organet Drejtuese në Universitetin e Arteve: