<

Provimet

Përshëndetje Studentë,

Për t'u informuar mbi datat e provimeve sezonale, vizitoni faqen e Fakultetit përkatës dhe aksesoni menu-në Informacion -> Provimet.

Studim të mbarë!