<

Analiza vjetore, 2020

Urdhër i Rektorit mbi "Zhvillimin e analizës vjetore për vitin akademik 2019-2020 në Universitetin e Arteve.

Materiali i bashkëngjitur  (pdf)