<

Struktura mësimore, 2020-2021

Struktura vjetore e procesit mësimor në Universitetin e Arteve, për vitin akademik 2020-2021

Materiali i bashkëngjitur  (pdf)