<

Pranimet në Fakultetin e Muzikës

::: FM - Rregulloret dhe Kriteret BACHELOR 2021-2022

::: FM - Rregulloret dhe Kriteret MASTER 2021-2022

 

Më poshtë gjeni modelet e testeve të Harmonisë dhe Solfezhit:

Harmoni KMDP - Solfezh KMDP - Solfezh Kanto - Harmoni Instrumentistë - Solfezh Instrumentistë

 


----------------------------------------------------------------------------- 
Te vjetra - Arkiv

::: Kalendari dhe ambientet për konkurset e pranimit në Fakultetin e Muzikës - Raundi i II-të, Shtator 2020

 

::: Kalendari dhe ambientet për konkurset e pranimit në Fakultetin e Muzikës, Gusht 2020 

 

::: Rregullore për zhvillimin e konkursit të pranimit dhe kriteret e konkurseve të pranimit në programet e ciklit të I-rë "Bachelor", në Fakultetin e Muzikës, për vitin akademik 2020-2021

::: Rregullore për zhvillimin e konkursit të pranimit dhe kriteret e konkurseve të pranimit në programet e ciklit të II-të "Master Profesional", "Master Shkencor", "Master i Arteve", në Fakultetin e Muzikës, për vitin akademik 2020-2021

 

::: Kalendari dhe ambientet e konkursit të pranimit 2019, Fakulteti i Muzikës


:::
 Kriteret dhe Rregulloret e konkurseve Bachelor për vitin akademik 2019-2020 

::: Kriteret dhe Rregulloret e konkurseve Master për vitin akademik 2019-2020

 

::: Kalendari dhe ambientet e konkurseve të pranimit 2018-2019, Fakulteti i Muzikës

::: Kriteret dhe Rregulloret e konkurseve Bachelor për vitin akademik 2018-2019, FM

::: Kriteret dhe Rregulloret e konkurseve Master për vitin akademik 2018-2019, FM 

 

::: Kriteret dhe Rregullore për zhvillimin e konkursit të pranimit për programet e studimit të ciklit të I-rë "Bachelor" dhe programet e studimit të ciklit të II-të "Master", në Fakultetin e Muzikës, për vitin akademik 2017-2018

 

::: Kriteret dhe Rregullore për zhvillimin e konkursit të pranimit për programet e studimit të ciklit të I-rë "Bachelor" dhe programet e studimit të ciklit të II-të "Master", në Fakultetin e Muzikës, për vitin akademik 2016-2017.

 

::: Kriteret dhe Rregullore për zhvillimin e konkursit të pranimit për programet e studimit të ciklit të parë "Bachelor" në Fakultetin e Muzikës, për vitin akademik 2015-2016

::: Kriteret dhe Rregullore për zhvillimin e konkursit të pranimit për programet e studimit të ciklit të dytë "Master Profesional" dhe "Master Shkencor/ Master i Arteve të Bukura" në Fakultetin e Muzikës, për vitin akademik 2015-2016

 

:::. Kriteret e konkurseve te pranimit per vitin akademik 2014 -2015 dhe Rregullore

:::. Partitura per kandidatet qe do konkurojne ne programin e studimit Fizarmonike Klasike ne konkurset e pranimit per vitin akademik 2014 - 2015. 

 

:::. Kriteret e konkurseve te pranimit per vitin akademik 2013 - 2014 dhe Rregullore

:::. Partitura per kandidatet qe do konkurojne ne programin e studimit Fizarmonike Klasike ne konkurset e pranimit per vitin akademik 2013 - 2014.