<

Drejtoria e BNJ dhe Informacion/ Protokoll/ Arkivë

Elia PLAKU
Drejtore e Drejtorisë së Burimeve Njerëzore dhe Informacionit

Tel: +355 4 2 223 366
Email

 

Erjon SULAJ
Përgjegjës i Sektorit të Teknologjisë së Informacionit

Tel: +355 68 900 2405
Email

 

Jeta SHASHAJ
Pergjegjese e Sektorit Statistike/ Informacion

Tel: +355 4 2 247 596
Email

 

Redion SHEHU
Përgjegjës i Sektorit të Shërbimeve

Tel: +355
Email

 

Ted KAMBERI
Specialist, Sektori Juridik

Tel: +355 69 528 8876
EmailSpecialiste (Sekretare e Rektorit)

Tel: +355 42 225 488
Email