<

Drejtoria e BNJ dhe Informacion/ Protokoll/ Arkivë

Elia PLAKU
Drejtore e Drejtorisë së Burimeve Njerëzore dhe Informacionit

Tel: +355 4 2 223 366
Email

 

Erjon SULAJ
Sektori i Teknologjisë së Informacionit

Tel: +355 68 900 2405
Email

 

Jeta SHASHAJ
Sektori Statistike/ Informacion

Tel: +355 4 2 247 596
Email

 

Redion SHEHU
Sektori i Sallave dhe Shërbimeve Mbështetëse
Email

 

Adela KUSURI
Sektori Juridik
Email