<

Trupa Akademike

Prof. Ilir MARTINI
Dekan i Fakultetit të Artit Skenik
Email

Prof. Gazmend GJOKA
Përgjegjës, Departamenti "Aktrim - Teori Arti"
Email
 

Prof. Asoc. Taulant PUSTINA
Përgjegjës i Departamentit "Skenografi - Koreografi"
Email


Prof. Asoc. Alert ÇELOALIAJ
Përgjegjës i Departamentit "Regji - Regji Filmi & TV"
Email
 


Zv/Dekan i Fakultetit të Artit Skenik
Email

 

Fakulteti i Artit Skenik - Stafi Akademik  (pdf)