<

Pranimet në Fakultetin e Muzikës

::: FM - Rregulloret dhe Kriteret BACHELOR 2024-2025

::: FM - Rregulloret dhe Kriteret MASTER 2024-2025


----

Për t'u njohur me tarifat e konkurrimit dhe të regjistrimit si dhe për të aksesuar faturat për arkëtim të gatshme të ndara sipas Fakulteteve, ju ftojmë të vizitoni lidhjen e mëposhtme:

Tarifat e studimeve në UART

 

----------------------------------------------------------------------------- 
Te vjetra - Arkiv

 ::: FM - Rregulloret dhe Kriteret BACHELOR 2023-2024

Gjeni në vijim modelet e testeve të harmonisë dhe solfezhit: 

 

::: FM - Rregulloret dhe Kriteret MASTER 2023-2024

 

::: FM - Rregulloret dhe Kriteret BACHELOR 2022-2023

::: FM - Rregulloret dhe Kriteret MASTER 2022-2023

::: Kalendari dhe ambientet për konkurset e pranimit në Fakultetin e Muzikës, Raundi II, Shtator 2022

::: Kalendari dhe ambientet për konkurset e pranimit në Fakultetin e Muzikës, Gusht 2022
 

Më poshtë gjeni modelet e testeve të Harmonisë dhe Solfezhit:

 

Harmoni (instrumentistë) - Harmoni (KMDP) - Solfezh (instrumentistë) - Solfezh (kanto) - Solfezh (KMDP)

 

::: FM - Rregulloret dhe Kriteret BACHELOR 2021-2022

::: FM - Rregulloret dhe Kriteret MASTER 2021-2022

Më poshtë gjeni modelet e testeve të Harmonisë dhe Solfezhit: 

Harmoni KMDP - Solfezh KMDP - Solfezh Kanto - Harmoni Instrumentistë - Solfezh Instrumentistë 

::: Kalendari dhe ambientet për konkurset e pranimit në Fakultetin e Muzikës - Raundi i II-të, Shtator 2020 

::: Kalendari dhe ambientet për konkurset e pranimit në Fakultetin e Muzikës, Gusht 2020 

 

::: Rregullore për zhvillimin e konkursit të pranimit dhe kriteret e konkurseve të pranimit në programet e ciklit të I-rë "Bachelor", në Fakultetin e Muzikës, për vitin akademik 2020-2021

::: Rregullore për zhvillimin e konkursit të pranimit dhe kriteret e konkurseve të pranimit në programet e ciklit të II-të "Master Profesional", "Master Shkencor", "Master i Arteve", në Fakultetin e Muzikës, për vitin akademik 2020-2021 

::: Kalendari dhe ambientet e konkursit të pranimit 2019, Fakulteti i Muzikës


:::
 Kriteret dhe Rregulloret e konkurseve Bachelor për vitin akademik 2019-2020 

::: Kriteret dhe Rregulloret e konkurseve Master për vitin akademik 2019-2020 

::: Kalendari dhe ambientet e konkurseve të pranimit 2018-2019, Fakulteti i Muzikës

::: Kriteret dhe Rregulloret e konkurseve Bachelor për vitin akademik 2018-2019, FM

::: Kriteret dhe Rregulloret e konkurseve Master për vitin akademik 2018-2019, FM 

 

::: Kriteret dhe Rregullore për zhvillimin e konkursit të pranimit për programet e studimit të ciklit të I-rë "Bachelor" dhe programet e studimit të ciklit të II-të "Master", në Fakultetin e Muzikës, për vitin akademik 2017-2018

 

::: Kriteret dhe Rregullore për zhvillimin e konkursit të pranimit për programet e studimit të ciklit të I-rë "Bachelor" dhe programet e studimit të ciklit të II-të "Master", në Fakultetin e Muzikës, për vitin akademik 2016-2017.

 

::: Kriteret dhe Rregullore për zhvillimin e konkursit të pranimit për programet e studimit të ciklit të parë "Bachelor" në Fakultetin e Muzikës, për vitin akademik 2015-2016

::: Kriteret dhe Rregullore për zhvillimin e konkursit të pranimit për programet e studimit të ciklit të dytë "Master Profesional" dhe "Master Shkencor/ Master i Arteve të Bukura" në Fakultetin e Muzikës, për vitin akademik 2015-2016

 

:::. Kriteret e konkurseve te pranimit per vitin akademik 2014 -2015 dhe Rregullore

:::. Partitura per kandidatet qe do konkurojne ne programin e studimit Fizarmonike Klasike ne konkurset e pranimit per vitin akademik 2014 - 2015. 

 

:::. Kriteret e konkurseve te pranimit per vitin akademik 2013 - 2014 dhe Rregullore

:::. Partitura per kandidatet qe do konkurojne ne programin e studimit Fizarmonike Klasike ne konkurset e pranimit per vitin akademik 2013 - 2014.