<

Arkiva Digjitale e Bibliotekes se UART

Me shfrytezimin e sistemeve me baze "kod ne burim te hapur", ne Qershor 2012 eshte lançuar sistemi i Arkives Dixhitale te Bibliotekes Shkencore te UART, duke mundesuar arkivimin dhe ruajtjen ne format elektronik te fondit te Bibliotekes, si edhe servirjen e ketij fondi nepermjet portalit web. 
 


Kliko per te aksesuar:  arkiv.uart.edu.al