<

Datat e Provimeve

13/06/2024 - Kalendari i provimeve të verës, Qershor-Korrik 2024, BACHELOR - MASTER

14/05/2024 - Kalendari provimeve të mbartura, Maj 2024, BACHELOR - MASTER

 

----------------------------------------------------------------------------- 

Të vjetra - Arkiv

22/01/2024 - Kalendari provimeve të sezonit të dimrit, Janar-Shkurt, 2024, BACHELOR - MASTER 

12/01/2024 - Kalendari provimeve të mbartura, Janar 2024, BACHELOR - MASTER

 

1/09/2023 - Kalendari provimeve të vjeshtës, Shtator 2023, BACHELOR - MASTER

07/06/2023 - Kalendari provimeve të verës, Qershor-Korrik 2023, BACHELOR - MASTER

 

08/05/2023 - Kalendari provimeve të mbartura, Qershor 2023, BACHELOR - MASTER

 

06/02/2023 - Kalendari provimeve të sezonit të dimrit, Shkurt-Mars, 2023, BACHELOR - MASTER 

25/01/2023 - Kalendari provimeve të mbartura, Janar-Shkurt, 2023, BACHELOR - MASTER

 

1/09/2022 - Kalendari provimeve të vjeshtës, Shtator 2022, BACHELOR - MASTER

 

13/06/2022 - Kalendari provimeve përfundimtare Qershor-Korrik 2022, BACHELOR - MASTER

18/05/2022 - Kalendari i provimeve të mbartura, Qershor 2022 

01/02/2022 - Kalendari i provimeve të sezonit të dimrit, Shkurt 2022 - BACHELOR - MASTER 

20/01/2022 - Kalendari i provimeve të mbartura, Janar 2022 - BACHELOR - MASTER 

03/09/2021 - Kalendari i provimeve të vjeshtës, Shtator 2021

 

08/06/2021 - Kalendari i provimeve të sezonit të verës, 2021 - BACHELOR  MASTER

27/05/2021 - Kalendari i provimeve të mbartura, verë 2021 - BACHELOR  MASTER

 

17/02/2021 - Kalendari i provimeve, Shkurt-Mars, 2021 - BACHELOR  MASTER

 

28/09/2020 - Kalendari i provimeve, sezoni i verës, Tetor 2020 - BACHELOR  MASTER

 

17/09/2020 - Kalendari i provimeve të mbartura, sezoni i verës, Shtator-Tetor 2020 - BACHELOR  MASTER 

02/07/2020 - Kalendari i provimeve sezonale, Korrik 2020, Bachelor

02/07/2020 - Kalendari i provimeve sezonale, Korrik 2020, Master

 

04/06/2020 - Kalendari i provimeve të mbartura, Sezoni i Veres - 2020, Bachelor 

 

04/06/2020 - Kalendari i provimeve të mbartura, Sezoni i Veres - 2020, Master

 

30/01/2020 - Kalendari i provimeve të sezonit të dimrit, MASTER

30/01/2020 - Kalendari i provimeve të sezonit të dimrit, BACHELOR

 

10/01/2020 - Kalendari i provimeve të mbartura, Janar 2020, Bachelor

 

10/01/2020 - Kalendari i provimeve të mbartura, Janar 2020, Master

 

30/08/2019 - Kalendari i provimeve të vjeshtës, Shtator 2019, Bachelor

 

30/08/2019 - Kalendari i provimeve të vjeshtës, Shtator 2019, Master

 

13/06/2019 - Kalendari i provimeve sezonale, Qershor-Korrik 2019, Bachelor

13/06/2019 - Kalendari i provimeve sezonale, Qershor-Korrik 2019, Master
 

13/05/2019 - Kalendari i provimeve të mbartura, Maj 2019  

 

19/02/2019 - Kalendari i provimeve të sezonit të dimrit për ciklin MASTER, Shkurt 2019

19/02/2019 - Kalendari i provimeve të sezonit të dimrit për ciklin BACHELOR, Shkurt 2019

29/01/2019 - Kalendari i provimeve të mbartura, Janar 2019 

 

04/09/2018 - Kalendari i provimeve të mbartura, Shtator 2018

11/06/2018 - Kalendari i provimeve Sezonale, Qershor 2018

23/05/2018 - Urdhër i Dekanit "Mbi marrjen e masave për provimet e sezonit të Verës, Qershor-Korrik 2018"

09/05/2018 - Kalendari i provimeve të mbartura, Maj - Qershor 2018

 

 

01/02/2018 - Kalendari i provimeve sezonale, Shkurt-Mars 2018

 

10/01/2018 - Kalendari i provimeve të mbartura, Janar 2018

 

06/09/2017 - Kalendari i provimeve të vjeshtës, Shtator 2017 

13/09/2017 - Përditësim: Në komisionin e Diplomave për kursin e tretë në programin e studimit "Koreografi", përbërja ka ndryshuar dhe është si më poshtë:
K. BAKIU, R. NDOKAJ, R. SEJDIJA 

13/06/2017 - Kalendari i provimeve sezonale, Qershor-Korrik 2017 

01/06/2017 - Kalendari i provimeve të mbartura, Qershor 2017

 

17/02/2017 - Urdhër i Dekanit - Për marrjen e masave për sezonin e provimeve për semestrin e parë

10/02/2017 - Kalendari i provimeve sezonale, Shkurt 2017

23/01/2016 - Kalendari i provimeve të mbartura, Janar 2017

  

31/08/2016 - Kalendari i provimeve të vjeshtës, Shtator 2016

 

09/06/2016 - Kalendari i provimeve sezonale, Qershor 2016

10/05/2016 - Kalendari i provimeve të mbartura, Maj 2016

 

01/02/2016 - Kalendari i provimeve, Shkurt - Mars 2016 

05/01/2016 - Kalendari i provimeve të mbartura, Janar 2016

 

25/08/2015 - Kalendari i provimeve të vjeshtës, Shtator 2015 FAS

01/06/2015 - Kalendari i Provimeve të Verës

18/05/2015 - Kalendari i Provimeve te Mbartura
 

06/02/2015 - Kalendari i provimeve Sezonale

18/01/2015 - Kalendari i provimeve te mbartura

 

26/08/2014 - Kalendari i provimeve te vjeshtes

04/06/2014 - Kalendari i Provimeve Sezonale
06/06/2014 - Detyrimet per firme


07/05/2014 - Kalendari i provimeve te mbartura
 

22/01/2014 - Kalendari i Provimeve Sezonale