Broshura FAB

Datat e Provimeve

23/05/2024 - Kalendari i sezonit të provimeve të verës, Qershor-Korrik 2024

07/05/2024 - Kalendari i sezonit të provimeve të mbartura, Maj-Qershor 2024

 

----------------------------------------------------------------------------- 
Të vjetra - Arkiv

17/01/2024 - Kalendari i provimeve përfundimtare viti i II-të Master, Janar-Shkurt, 2024

16/01/2024 - Kalendari i sezonit të provimeve të mbartura, Janar-Shkurt, 2024

 

25/08/2023 - Kalendari i sezonit të provimeve të vjeshtës, 2022-2023

01/09/2023 - NJOFTIM

 

02/05/2023 - Kalendari i sezonit të provimeve të mbartura, Maj-Qershor 2023

 

05/05/2023 - Kalendari i sezonit të provimeve të verës, Qershor-Korrik 2023

 

25/01/2023 - Kalendari i provimeve të dimrit, Shkurt-Mars, 2023

 

26/08/2022 - Kalendari i provimeve të vjeshtës, Shtator 2022

 

31/05/2022 - Kalendari i sezonit të provimeve përfundimtare, Qershor-Korrik 2022

19/05/2022 - Kalendari i sezonit të provimeve të mbartura, Maj-Qershor 2022

 

20/01/2022 - Kalendari i sezonit të provimeve të mbartura, Janar 2022 - BACHELOR -  MASTER
 

26/08/2021 - Kalendari i provimeve të vjeshtës, Shtator 2021

08/06/2021 - Kalendari i sezonit të provimeve të verës, 2021 - BACHELOR  MASTER


Vendim
 i Dekanit të FAB mbi "Marrjen e masave për mbylljen e vitit akademik 2020-2021"

 

28/05/2021 - Kalendari i sezonit të provimeve të mbartura, verë 2021 - BACHELOR  MASTER

 

15/02/2021 - (përditësuar) Kalendari i provimeve të sezonit të dimrit 

BACHELOR: Provime të mbartura; MASTER: Provime të mbartura dhe përfundimtare

 

19/10/2020 - Kalendari i provimeve Master, Tetor 2020

19/10/2020 - Kalendari i provimeve të mbartura, Tetor 2020

22/09/2020 - Kalendari i provimeve, Tetor 2020

 

07/05/2020 - Kalendari i provimeve Sezonale, Qershor 2020

07/05/2020 - Kalendari i provimeve të mbartura, Qershor 2020

 

06/02/2020 - Kalendari i provimeve të sezonit të dimrit, Shkurt 2020

15/01/2020 - Kalendari i provimeve të mbartura, Janar-Shkurt 2020

 

30/08/2019 - Kalendari i provimeve të vjeshtës, Shtator 2019

23/05/2019 - Kalendari i provimeve Sezonale, Qershor 2019

 

23/05/2019 - Kalendari i provimeve të mbartura,Qershor 2019

 

06/09/2018 - Kalendari i provimeve të vjeshtës, Shtator 2018

23/05/2018 - Kalendari i provimeve Sezonale, Qershor 2018

 

11/05/2018 - Kalendari i provimeve të mbartura, Maj - Qershor 2018

 

10/01/2018 - Kalendari i provimeve sezonale dhe të mbartura, Janar - Shkurt, 2018  
(Përditësuar më 17/01/2018)


06/09/2017 - Kalendari i provimeve të vjeshtës, Shtator 2017

05/06/2017 - Kalendari i provimeve të mbartura, Qershor 2017

 

26/01/2017 - Kalendari i provimeve sezonale, Shkurt 2017

25/01/2017 - Kalendari i provimeve të mbartura, Janar 2017


05/09/2016 - Kalendari i provimeve të vjeshtës, Shtator 2016

 

30/05/2016 - Kalendari i provimeve sezonale, Qershor 2016

11/05/2016 - Kalendari i provimeve të mbartura, Maj 2016

 

 

13/01/2016 - Kalendari i provimeve, Shkurt 2016

 

01/09/2015 - Kalendari i provimeve të vjeshtës, Shtator 2015 FAB, BACHELOR 

01/09/2015 - Kalendari i provimeve të vjeshtës, Shtator 2015 FAB, MASTER

 

21/05/2015 - Kalendari i provimeve sezonale, Qershor-Korrik 2015

18/05/2015 - Kalendari i provimeve te mbartura

 

21/01/2015 - Kalendari i provimeve te muajit Shkurt 

26/08/2014 - Kalendari i provimeve te vjeshtes

07/05/2014 - Kalendari i Provimeve te Mbartura dhe Sezonale
 

16/01/2014 - Kalendari i Provimeve Sezonale