<

Të reja

.:: 27.11.2018

Më datë 23 Nëntor 2018 në Bibliotekën Shkencore të Universitetit të Arteve, në kuadër të aktivitetit "Shërbimet bibliotekare dhe praktikat më të mira" si pjesë e trajnimit të vijueshëm bibliotekar të organizuar nga Biblioteka Kombëtare e Shqiperisë, u zhvillua prezantimi me temë "Arkiva Digjitale e Bibliotekës së Universitetit të Arteve, Tiranë"
Lexo më shumë
 

.:: 12.07.2018

Vizita e profesionistëve nga bibliotekat Polake në Bibliotekën e Arteve.
Lexo më shumë
 

.:: 17.11.2017

Biblioteka e Universitetit të Arteve në bashkëpunim me Biblioteken Shkencore “Mentor Permeti” të Universitetit Bujqësor, në kuadër të projektit të Erasmus “Library Network Support Services: modernising libraries in western balkan countries through staff development and reforming library services”, merr pjesë në aktivitetin “Dita e vëmendjes ndaj Librit", i cili zhvillohet aktualisht në ambientet e Pallatit të Kongreseve, Tiranë, si pjesë e Panairit të Librit 2017.

Biblioteka e UART prezanton në stendën e saj informacion mbi koleksionet e disponuara nëpermjet posterave, fletëpalosjeve, broshurave si edhe titujve të botuar së fundmi.

Gjithashtu vizitorët mund të shfletojnë katalogun online si edhe arkivën dixhitale të Bibliotekës, nëpërmjet një njësie kompjuterike të vënë në dispozicion për këtë qëllim.

Ju ftojmë të na vizitoni.
 

.:: 01.12.2016

Seminar i hapur me temë “Implementimi i teknologjive të reja në Bibliotekën e Arteve”, me pjesëmarrës nga Shkolla Kombëtare e Bibliotekonomisë
Lexo më shumë


.:: 18.05.2015 

Projekti i "Arkives Dixhitale te Bibliotekes se Arteve" u rendit midis tre projekteve me te mira nen kategorine "ICT Shërbimi Publik i Vitit në Shqipëri"
Lexo më shumë

.:: 01.04.2015

Bibliotekes se Arteve i akordohet akses i plote nje-mujor ne risurset online te Bibliotekes Wiley, per periudhen 1-30 Prill 2015.
http://onlinelibrary.wiley.com

Ky katalog mund te aksesohet vetem brenda mjediseve te Universitetit te Arteve.

.:: 27.04.2013 

Prezantimi i Arkivës Dixhitale dhe Katalogut Elektronik në Bibliotekën e UART

.:: 16.05.2012

Workshop ne Biblioteken e UART mbi prezantimin e burimeve elektronike te EBSCOhost