<

Sekretaria

Ema GURRA
Krye Sekretare e Fakultetit te Artit Skenik

Merita BEGA
Sekretare (Specialiste) për Kurrikulën dhe Informimin e Studentëve

Tel: +355 4 2 247 598
Email