<

Dekani

Prof. Ilir MARTINI
Dekan i Fakultetit të Artit Skenik

 

Kontakt:

Tel: +355 4 2 247 598
Email