<

Thirrje për aplikime

Kompania “Faber Digital sh.p.k” kërkon studentë të Universitetit të Arteve, të cilët janë krijues dhe kanë ide inovative për realizimin e një projekti të zhvilluar nga kjo kompania. 

Kërkohen Fashion Designer & Art dhe Creation Director.

Dërgoni aplikimet tuaja në adresën: jobs@faberdigital.al.