<

RODOLFO LIPIZER PRIZE

Datat: 2 - 11 Shtator 2022

ÇMIMET: çmimi ka vlerën 39,420 € (32,000 € për finalistët si dhe 7,420 € çmime speciale të ndara në tre raunde, sipas rregulloreve të konkursit).

Akomodim Gjysëm Pensioni FALAS: të gjithë konkurrentëve gjatë pjesëmarrjes zyrtare, do t'u ofrohet akomodim gjysëm pensioni falas në shkollat e studentëve, duke filluar nga data 1 shtator.

JURIA: përbëhet nga një kompozitor italian dhe gjashtë violinistë të dalluar me prejardhje nga Japonia, Norvegjia, Polonia, Rumania, Tasmania-Australia dhe Italia, https://www.lipizer.it/, me neutralitet të garantuar nga Komiteti Organizativ, i cili verifikon se nuk ka lidhje farefisnore apo afrimiteti dhe nuk ka pasur marrëdhënie arsimore me konkurrentët, publikë apo privatë, gjatë dy viteve të mëparshme.

MOSHA MAKSIMALE: Mund të marrin pjesë violinistë nga çdo kombësi, të lindur pas datës 11 shtator 1989.

RREGULLAT PËR PRANIM: duke pasur parasysh vështirësitë e dërgimit me postë, të gjitha dokumentet mund të përcillen nëpërmjet postës elektronike lipizer@lipizer.it

FORMULARI I REGJISTRIMIT: të dërgohet në Sekretariatin e Konkursit, PARA DATËS 30 PRILL 2022.


Për më shumë informacion vizitoni https://www.lipizer.it.