<

Projekti FAMES

Ftohen studentët e Departamentit të Interpretimit të regjistrohen dhe të marrin pjesë në projektin FAME’S

FAME'S është një kompani prodhimi muzikor e ndërtuar në vitin 2007 e specializuar në regjistrimet e muzikës orkestrale. Me mbi 3000 projekte orkestrale të realizuara dhe të regjistruara në 15 vitet e fundit, projekti njihet sot si një pjesëmarrës aktiv në sektorin mbarëbotëror të prodhimit të muzikës orkestrale. Gjatë 10 viteve të fundit, kompania ka zbatuar një lëvizje trans-rajonale dhe trans-evropiane në aktivitetet e saj duke punësuar më shumë se 150 muzikantë klasikë profesionistë nga Maqedonia e Veriut dhe Ballkani Perëndimor. Përveç aktiviteteve të prodhimit muzikor, studiot dhe objektet mirëpresin projekte të shumta rajonale, duke inkurajuar dhe mbështetur krijimin dhe zhvillimin e muzikës lokale.

Programi fokusohet në dhënien e mundësisë për të marrë pjesë në praktika të ndryshme orkestrale, duke eksploruar repertore dhe stile të reja performancash. Programi ofron një nivel të lartë profesional të trajnimit dhe performancës, përmes metodologjive dhe teknologjive të reja të bazuara në të gjithë përvojën e partnerëve të përfshirë.

Programi financohet plotësisht nga Creative Europe dhe është pa pagesë për muzikantët, duke përfshirë akomodimin dhe ushqimin (përveç udhëtimit të tyre në Shkup). Programi përbëhet nga 6 seminare gjithsej, me 2 seminare në vit.

  • Seminari i parë do të zgjasë nga data 14 qershor deri më 23 Korrik.
  • Çdo seminar do të zgjasë 6 javë dhe organizohet rreth 5 temave dhe lëndëve praktike (muzikë klasike, film dhe media, orkestra hibride, sesione regjistrimi).
  • Pjesëmarrësit mund të zgjedhin të ndjekin të gjithë seminarin ose masterklasat e veçanta sipas disponueshmërisë ose interesit të tyre.
  • NUK ËSHTË I DETYRUAR që pjesëmarrësit të ndjekin të gjithë seminarin.
  • Çdo seminar është planifikuar të mirëpresë nga 20 deri në 30 muzikantë.
  • Programi është pa pagesë dhe çdo muzikant i përzgjedhur do të mirëpritet dhe akomodohet në ambientet e Fames. Pjesëmarrësit do të marrin vetëm shpenzimet e tyre të udhëtimit.
  • Programi synon të arrijë rreth 160 pjesëmarrës nga të paktën 20 vende evropiane gjatë 3 viteve.
  • Programi, përmbajtja dhe përfshirja e ekspertëve do të vendosen për çdo seminar në koordinim me Partnerët.


Për më shumë detaje dhe për të kryer procesin e aplikimit nëpërmjet formularit, vizitoni faqen e internetit:

www.fames-institute.com - www.fames-project.com