<

Program i dytë studimi dhe transferimet, 2022

Kandidatët që kërkojnë të ndjekin studimet në një program të dytë studimi apo të transferojnë studimet në programet e studimeve të ciklit të parë Bachelor në Universitetin e Arteve, për vitin akademik 2022 – 2023, duhet të aplikojnë pranë Sekretarisë Mësimore të Fakultetit përkatës duke nisur nga data 2 Shtator 2022 deri 13 shtator 2022.

Për informacion më të detajuar shfletoni kalendarin e gjendur në lidhjen e mëposhtme.

::: KALENDAR transferimet dhe program i dytë studimi, 2022