<

Njoftim për aplikim, Doktoratë në MUZIKOLOGJI

Përshëndetje,

Ju ftojmë të njiheni me kriteret, tarifat dhe kuotat për ciklin e III-të të studimeve Doktoraturë në “Muzikologji”, si dhe me dokumentacionin mbështetës.

Materiali i bashkëngjitur


Afati i aplikimeve për konkurrim është data 30 Tetor, 2022, ora 14:00.