<

Regjistrimet e ciklit të III-të, FAS

Përshëndetje,

Në dokumentin e bashkëngjitur gjeni shpalljen e rezultateve të kandidatëve në procesin e konkurrimit për studimet e doktoratës për vitin akademik 2022-2023, në Fakultetin e Artit Skenik.

Materiali i bashkëngjitur
 

Kandidatët fitues duhet të regjistrohen me dokumentacionin përkatës pranë Sekretarisë Mësimore nga data 19 janar deri në datën 25 janar, 2023.