<

OneBeat Virtual 4

OneBeat është një rezidencë muzikore dhe shkëmbimesh ndërkombëtare, e sponsorizuar nga Zyra e Çështjeve Arsimore dhe Kulturore të Departamentit të Shtetit në SHBA-së dhe e krijuar nga “Bang on a Can's Found Sound Nation”.

OneBeat Virtual mbledh muzikantë (mosha 19-35 vjeç) nga e gjithë bota për të shkruar, prodhuar dhe performuar në bashkëpunim me njëri tjetrin muzikë dhe për të zhvilluar strategji për artin bazuar në angazhimin shoqëror.

OneBeat aktualisht pranon aplikime për OneBeat Virtual 4, i cili do të mbledhë në mënyrë dixhitale rreth 20 muzikantë, sound artists and sonic explorers të moshave 19-35, nga 50 vende dhe territore të ndryshme.

Ky program plotësisht virtual do të zhvillohet nga data 10 korrik - 4 shtator 2023.

Afati i aplikimit: 17 Janar-17 Shkurt 2023.

Bashkëlidhur formulari i aplikimit.