<

Mauro Paolo Monopoli Prize

Konkursi 26 -të Ndërkombëtar i Pianos " Mauro Paolo Monopoli Prize", organizuar nga Shoqata e Muzikës "Cultura e Musica - Giuseppe Curci " dhe mbështetur nga Administrata e Qytetit Barletta, Ministria e Kulturës - Departamenti i Muzikës dhe Rajoni i Apulisë, zhvillohet nga data 10 deri në 14 Maj 2023 në Teatrin Curci, “Corso Vittorio Emanuele, 71 - Barletta – Itali”. Konkursi është i hapur për pianistë nga të gjitha kombësitë të lindura pas datës 1 Janarit 1987 dhe jo më vonë se data 1 Janar 2007.

Konkursi Ndërkombëtar i Pianos "Mauro Paolo Monopoli Prize" ka për qëllim të rrisë kulturën pianistike në të gjithë botën, duke i dhënë një mundësi pianistëve të rinj për ballafaqimin e njohurive të tyre muzikore dhe për fillimi i një karriere profesionale muzikore.

Aplikimit është falas dhe zgjat deri në datën 27 Prill 2023.

Për informacione të mëtejshme referojuni materialit bashkangjitur.