<

Konkurset e pranimit

Publikohen emrat e konkurrentëve të regjistruar pranë fakulteteve të UART për të gjitha programet e studimit:


Ju kujtojmë edhe njëherë që datat e konkurrimit për të gjitha programet e studimeve në UART, sipas Udhëzimit të MASH nr. 17, datë 17. 07. 2013, do të jenë nga data 2 Shtator 2013 deri më 6 Shtator 2013.

Përsa i përket procedurës, orareve dhe dokumentacionit të nevojshëm për ditët e konkursit, ashtu siç jeni vënë në dijeni edhe në ditën e regjistrimit nga sekretaret e fakulteteve, ato i keni të pasqyruara në sitin tone zyrtar.

Ju urojmë suksese.