<

Thirrje per pjesëmarrje për studentët e kompozicionit

Thirrje per pjesëmarrje drejtuar studentëve të kompozicionit.

Cross Roads organizohet nga Universiteti Mozarteum i Salzburgut. Synimi i aktivitetetit është që të mundësojë interpretimin e veprave dhe ndërveprimin mes artistëve të rinj krijues dhe interpretues. Në edicionin e këtij viti 12 studentëve të kompozicionit do t’ju ofrohet mundësia e interpretimit të veprave.

Për më shumë informacion ndiq linkun më poshtë:

http://crossroads.moz.ac.at/call-for-scores/