<

Ditët Spanjolle, 4-12 Mars 2019

Kemi kenaqesine qe t'ju informojme se nga data 4 Mars deri me 12 Mars, Universiteti i Arteve me Fakultetin e Muzikes dhe Fakultetin e Arteve te Bukura, do te jene hapesirat e shkembimeve te 9 profesoreve prej 8 shkollave te arteve dhe konservatoreve spanjolle me personelin akademik e studentet tane.

 

Prezantime, Leksione, Workshope, Masterclasse, Koncerte duhe 2 vepra premiere te kompozuara enkas per keto evente, do te jene pjesa konkretisht e prekshme e ketyre bashkepunimeve ne kuader te Strategjise se Internacionalizimit te Studimeve, permes programit ERASMUS+, KA 107, International Credit Mobility.

Na ndiqni prane ateliereve klasave dhe sallave te fakulteteve tona!

Ju faleminderit!