<

Thirrje për aplikime

Në kuadër të Programit Marie Skłodowska-Curie MSCA-COFUND project, Universiteti i Torinos ka hapur Thirrjen për 10 pozicione doktorature, kjo në përputhje me "PhD Technology Driven Sciences: Technologies for Cultural Heritage (Tech4Culture)" i cili është është program i ri i doktoraturës dedikuar teknologjive të aplikuara në fushën e Trashëgimisë Kulturore.

Institucionet financuese janë Komisioni Europian me MSCA-COFUND pjesë e Horizon 2020 dhe banking foundation Compagnia di San Paolo.

Afati i fundit i aplikimit është data 7 Maj 2019 ora 12:00.

Për më shumë informacion, mund të klikoni website: tech4culture.unito.it ose mund të shkruani në adresën e-mail: tech4culture@unito.it