<

Konkurse kompozimi për Kanto dhe PIANO TRIO

Me rastin e Konkursit Ndërkombëtar Franz Schubert dhe Muzikës Moderne, i cili do të zhvillohet në shkurt 2021 në Universitetin e Muzikës dhe te Arteve te Performances ne Grac te Austrise, universiteti organizon garat e kompozimit për të zgjeruar repertorin për Duo për Kanto dhe Piano (Lied) si dhe Trio për Piano, Violin dhe Violoncello.

Qëllimi ynë është të inkurajojmë kompozitorët e rinj të marrin pjesë në këto konkurse kompozimi. Ndaj ju ftojme ta shperndani kete njoftim midis artistëve të rinj në sferën tuaj të ndikimit.

Për më shumë informacion ju lutemi shikoni faqen tonë të internetit: https://relaunch-schubert.kug.ac.at/en/competitions/composition-competitions/